Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Møde i borgerforeningens bestyrelse d 12. marts 2015

 

 Evaluering af juletræsfest: Godt, gerne flere fremmødte, hænger OK sammen økonomisk

 

Generalforsamling: OK fremmøde, fine omgivelser og fint med pizza, salat og kage.

 

2) Valg af kasserer – det blev ikke afklaret. Afventer svar fra en der er spurgt og ellers må en af os i bestyrelsen få det lært.

 

3) Forårsudflugt – forslag om kanotur  Birgit undersøger om det kan blive d 31. maj eller d. 7. juni på Skals å. Og give lidt info om vådområde projektet.

 

Efterårsarrangement:

 Landsretten i efteråret i oktober eller sidst i september arrangementer i 2015

 

Gerne arrangere fællesspisning af denne lille gruppe.

 

4) Hjemmesiden, vedligehold (og evt firmasiden)

     Elin – vil godt tage kontakt til mindre virksomheder, medlemmer af foreningen får det gratis  

     ikke medlemmer skal betale 150 kr.

    

     Søren og Elin får aftale med Randi snarest om hvordan hjemmesiden vedligeholdes og hvordan

     der lægges billeder ind og laves firma oversigt.

 

5) Reklameskilt i Kølsenkrydset

     Søren har skilt som kan skrives på.  Søren og Jens Peter laver skilt, og udstyr.

     Elin spørger om det er i orden at opstille skilt på hjørnet.

 

6) Kontingent 2015 og mulige nye medlemmer

     Eva skriver ud til alle der er mail adresser på og sender det ud til dem og senere

     Velkomst pjece skal gives til de nye i Kølsenvej 45, (EM) , og Jens giver til dem i nr 39

 

7) Nyt fra saftpresser-udvalget – intet nyt – endnu.

 

8) Evt.

Sommerblomster ved indkørsel til Kølsen, det er en god ide, men hvordan får vi det lige passet? Vi prøver med forårsløg.og JensPeter køber påskeliljer og planter snarest.

 

I december sættes juletræer med refleksbrikker op ved ind kørslerne til Kølsen. Jens Peter vil sponsere juletræer.

 

9) næste møde Torsdag d 23. maj kl 19 hos Birgit.