Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat af møde i borgerforeningen d 3. oktober 2016

Til stede: Jens Peter, Eva, Birgit, Søren og Elin

  1. Evaluering af afholdte arrangementer
    1. Sommerfest: God aften, god mad og nem at skære kød , fine salater, hyggelig aften.

        Fremmøde ikke for stort ca 43 til aften og ca 33 om morgenen – men det fungerer rigtig fint på

         Bakkegården. Økonomi er ikke hel opgjort – men det har næppe givet underskud.

                        Tidspunktet med den 3. lørdag i august – var OK – så det tænker vi, at det fastholdes.

 

  1. Fællesspisning d 30. september – god aften, 18 fremmødte

 

  1. Fremtidige arrangementer:

Mortens aften fredag d 11. november kl 18.30 i Sognegården i Løgstrup med mad fra Slagter Storm. Æblekage mm medbringes selv.

Børn kan se film mm – Elin laver invitation med tilbagemelding til Eva eller Elin

Jens Peter skriver det på skiltet

 

Julestue søndag d 4 december kl 13.30 (Birgit tjekker ellers d 27. nov)

Juletræ leveres af Bakkegården Søren henter den

Lyskæde Eva og Birgit medbringer

Julepynt medbringes 1 stk pr barn

Julemusik - Birgit sørger for det

Banko + sanghæfter medbringer Eva

Lucia dragter – Eva får dem med,

Julemand – spørg Mikkel (Elin spørger ham) + om de vil hjælpe med arrangementet (Lucia mm)

Indkøb (Elin): æbleskiver, gløgg, brunkager, pebernødder, saft, marmlade, flourmelis, hovedpræmie

Eva laver indbydelse

Slikposer: Birgit

 

Kølsens traditionelle juleudsmykning: Jens Peter sætter dem op.

 

Skattejagt: Måske indbyder Søren til bibliotekets skattejagt i uge 42, hvor Søren så indbyder til at alle med interesse kan deltage.

 

Badminton: Forslag om badminton fredag aften i februar – Badmintonturnering med efterfølgende spisning – Jens Peter hører om det er muligt i hallen i Løgstrup – ellers på Landbrugsskolen – for mænd.

               Kvindeaften:  vandretur med frokost eller lign i vinter – omkring Hald sø eller til Hjrbæk

               Fugletur Forår med forklaring fra DOF eller lign.

               Loppemarked – hos Lisbeth og Bjarke med boder i foråret – god ide, som Lisbeth meget gerne må  

                 arbejde videre med.

Generalforsamling fredag d 27. januar kl 18.30 ( Birgit spørger til det) Sammenkogt ret fra Slagter Storm – vi laver selv salat.

Indbydelse – Eva laver den og bestiller mad ved slagteren

Salat: Indkøbes af Jens Peter – vi mødes ca kl 18 og laver det.

 

  1. Evt.