Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat af 1. bestyrelsesmøde i Kølsen borgerforening d 16. marts 2017

 

 

1: Godkendelse af referat fra sidst (3/10-16 og generalforsamling)

   OK

 

2: Kommende arrangementer (badminton-herredag og kvinde-??, fuglekiggertur i engene, loppemarked)

 

-          Kvindegåtur fra Kølsen til Hjarbæk på med frokost på Hjarbæk kro på hærvejsstien, Elin undersøger hvad der af muligheder, med frokost 12.30 – Elin laver aftaler + invitation dato forslag d 23 eller 30. april

 

-          Loppemarked – Eva hører Lisbeth om hun fortsat gerne vil arrangere det – vi hjælper med. Jens Peter har 2 telte

 

-          Fugletur i engen: Henrik Høgh Poulsen finder en aften i maj måned, måske vil han have en hjælper med. d.  17 april – 2. påskedag kl 13 -16. Elin laver invitation

 

 

3. Kontingent:

Eva sender opkrævning ud pr mail

De nye på Hvidbjergvej – her skal de have invitation til at være med i borgerforeningen. Har Søren givet dem velkomstpjecen??

Jens giver til pjecen til nye på Kølsenvej

Jens Peter hører de nye fra på Løgstørvej.

Eva giver pjecen til postkasser på møllen

 

4. Opfølgning på ønsker til vådområde

Madpakke hus, grusvejen udbedres og forslag om at der skiltes ved vejen om at det kun er motorkøretøjer fra lodsejere der må køre der.

 

5. Mobildækning/signal i Kølsen – Asger opfordres til at undersøge hvad der kan gøres ved det

 Evt grill aften en fredag i maj – Elin hører Susanne om det skal afholdes i 2017.

 

6. Sct Hans (uha det er tidligt at tænke på det) – planlægges senere

 

7. hjemmesiden skal holdes opdateret

 

8. evt. Sophie – meget god ide at der laves en facebook side for Kølsen borgerforening.

 

Næste møde: Torsdag d 18. maj hos Jens Peter  kl 19.30, hvor Sct. Hans og sommerfesten planlægges – sommerfest er lørdag d 19. august