Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat af møde i bestyrelsen for Kølsenborgerforening d 22/2 2018

Ref:  Elin

1. Til bestyrelsen er valgt følgende: Jens Peter, Søren, Mikkel, Birgit og Sophie er suppleant

Bestyrelsen konstituerede sig med formand:  Elin, med enighed om at vi skal deles om opgaverne.

Kasserer: Susanne og Lene fortsætter med at dele denne post, som eksterne.

2. Overtagelse af Eva’s poster:

Sophie overtager kølsenmailen, som udsender invitationer mm. Sophie kontakter selv Eva, for at få koder til mailen mm

Jens Peter vil gerne opbevare Borgerforeningens varer også flagstænger. Jens Peter henter det hos Eva. Og det bliver hos Jens Peter at man kan booke flagstænger.

 

3. Evaluering af Julestue: Det var lidt ærgerligt at det skulle flyttes fra menighedshuset til forsamlingshus.

42 – 43 tilmeldte og alligevel en god dag. Lucia optog var måske ikke så godt

 Generalforsamling: Der var ikke ret mange, kun bestyrelsen var der. Ide at rykke det en uge enten frem eller tilbage, da det falder sammen med håndbold.

 

4. Arrangementer i foråret

Fugletur i foråret – Elin spørger Henrik om det – Han har sagt OK

 

Arrangement for kvinder musik og mad fredag d 20. april på LY, her spiller en grupper der hedder Konkurs. Birgit laver invitation og koordinerer det.

 

Reparation af legeplads og afslutte med fælles spisning, i maj feks fredag d 18. maj (Elin spørger Susanne og Henrik), mødes kl ca 16.30, her laver nogle mad, mens andre går i gang med at reparere. Vi holder møde forinden, hvor det er planlagt hvad der skal laves.

Der skal skilt op, som viser vej til legepladsen. Mikkel vil gerne bestille skilt i metal.

 

Efteråret

Besøg Viborg Bryghus med øl smagning og noget mad i oktober, det vil Søren arrangere

 

5. Nyt fra Kølsenenge

Der er lavet fælles gruppe med borgerforeninger i Skals, Løgstrup og Kølsen, ornitologisk forening, og flere??

Fælles ønsker er afleveret til Viborg kommune:

Med en udsigtstårn langs grusvejen, østvestlige engvej i det sydlige del.

Grusvejen udbedres.

Forhåbentlig bliver der gangsti langs Løgstørvej med forbindelse til engvejen.

Og der vil brug for frivillige til maling mm, når det skal etableres.

 

5. Forslag om Dronefilm over området, Begrundelse for dette – os der bor i byen/området er stolte af området og vil gerne vise det frem, så for vores egen fornøjelse + for at promovere området, så det er attraktivt for evt tilflyttere.  Jens Peter har fået lavet en dronefilm til ca 3500 kr, og skal forhøre sig om der kan laves en film. God ide at så mange som muligt har flaget oppe den dag.

 

Storkerede et sted i byen: Mikkel vil gerne se på det, Elin har gamle træhjul hvor det kan opbygges på, med en metal bund og pilefletkant

 

6. Næste møde: Mandag d 23. april kl 19.30 hos Elin