Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat af generalforsamling i Kølsen Borgerforening fredag d 27 januar 2017.

1. Valg af referent og ordstyrer

  Referent: Elin, Ordstyrer: Asger

 2.       Formandens beretning ved Eva

Årets arrangementer

  • Indvielse af vådområdet i Skals å dal – her hjalp borgerforeningen lidt til (Jens Peter)

             Og mange fremmødte også fra Kølsen

  • Sct. Hans med fællesspisning, bål og grill, og i 2016 lykkedes det t få gang i bålet.

        Sommerfest d 20. august- flyttet 1 uge længere hen i august, så alle kunne være hjemme fra ferie, men ca samme              antal. Og det var en god dag i fine rammer.

  • Fællesspisning d 30 september
  • Mortens aften i år med mad fra slagter Storm og afholdt i menighedshuset, det var lettere, og også god mad, så det overvejes om det skal gentages på denne måde.
    • Juletræsfest i december med samme koncept med banko, juletræ (sponseret af Bakkegården), dans, julemand og luciaoptog Fint fremmøde

       Formandens beretning godkendt

 

3. Regnskab gennemgået ved Susanne – og Susanne og Lene har forvaltet foreningens penge godt så regnskabet blev godkendt.

 

4.       Plan for aktiviteter for 2017

De sædvanlige arrangementer, desuden har bestyrelsen ideer om

En badminton aften for mænd med efterfølgende spisning

Vandretur for kvinder med frokost

Fugle tur til fjorden med en fuglekyndig – Henrik Høeg har sagt ja til det

Loppemarked hos Lisbeth og Bjarke

Indkomne forslag – ingen

 

5. Orientering om våd område

Jens Peter har været til møde om Vådområdet med kommunen, Skals borgerforening, DOF (ornitologer) DN (naturfredningsforening) lystfisker forening

Og i 2017 vil der blive etableret gangbro så man kan gå over vandet og komme fra broen og over til det område hvor pumpehuset stod.

Der er planer om fugletårne – måske endda 2 stk

Lystfiskerne vil gerne have platform hvor de kan fiske fra

Hvis nogen har gode ideer og ønsker til faciliteter i engen så meld tilbage til Jens Peter.

Når arbejdet skal udføres vil det kræve frivillige, men Viborg kommune vil bidrage med materialer og lede arbejdet.

 

7.       Valg til bestyrelsen.

På valg var Birgit Bach og Elin Maagaard, begge var villige til genvalg og blev genvalgt.

Som suppleanter: Her valgtes Sofie som ny, og Jens blev overtalt til at tage 1 år mere.

Vi siger derfor mange tak til Lisbeth for hendes arbejde i Kølsen borgerforening, først i bestyrelsen og de seneste år som suppleant.


7. evt. Der var opfordring til at bestyrelsen ser på om de kan få en bedre mobil dækning i Kølsen, hvor den flere steder er meget dårlig.