Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Kølsen Borgerforening den 24. januar 2013.

 

 1. Valg af dirigent:

 Asger blev valgt enstemmigt.

 

 2. Valg af referent:

 Lisbeth blev valgt.

 

3. Formandens beretning:

Eva berettede om et aktivt år trods de få mennesker i Bestyrelsen. Fastelavn blev fravalgt og juletræsfesten blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

 

Sct. Hans aften, d. 23. juni 2012: God aften, og stor tilslutning, tusind tak til Susanne og Henrik, fordi det altid er en mulighed (også denne aften) at rykke ind i deres garage J Der var grill, bål, hygge og atter hygge

 

Kirkegårdstur d. 26. juni 2012: fint med deltagere, en meget interessant aften, deltagerne så kapellet, hørte historier om gravsten og personer

 

Kølsen Sommerfest, den 11. august 2012: fin deltagelse på højde med antallet af de andre år, Foreningens 50 års jubilæum markeret med gratis morgenbrød, der var leg for børnene og bagning af pandekager. Medbragt mad og stole, en god og vellykket dag og aften - tak til alle de gode hjælpere, som gør det hele meget lettere og hyggeligere at arrangere sommerfest.

Der var enkelte, som syntes, at det med medbragt mad ikke var en god løsning, men i betragtning af, at det både er overskueligt økonomisk for tilmeldte og let for bestyrelsen, så overvejes det, om det skal gentages

 

Fællesspisninger: Et godt initiativ, hvor Mortens aften var den største succes, der var ca. 50 mennesker til denne aften, der var god mad og stemning, tak til fællesspisningsgruppen, Elin, Henriette og Susanne.

Der er derudover arbejdet på hjemmesiden for at holde den opdateret. Referater, arrangementer og diverse oplysninger, f.eks. flagreservering er kommet på hjemmesiden. Information og invitationer kommer ud - ca. 90 % er mail, resten i papirform. Husk at give besked om ændringer af mailadresse.

 

Hjemmesideadressen er: www.kølsen.dk

 

Flagstænger har fået anden adresse, de ligger nu hos Eva og kan reserveres her:

 

Eva, Ravnehøjvej 14, tlf. 8664 3410, mobil 2219 1202, mail: Eva.erik@city.dk

 

Medlemstallet er dalet 5 stykker siden 2011.

 

4. Gennemgang af årsregnskabet 2012:

Susanne gennemgik regnskabet, det ser fint ud, overskud på 2.127 kr., hvor af de 473 kr. kommer fra fællesspisningerne. Regnskabet er godkendt af foreningens revisor Anton Storm.

 

5. Borgerforeningens fremtid?:

Der var drøftelse af Borgerforeningens fremtid og enighed om, at det vil være ærgerligt at nedlægge Borgerforeningen, så hellere være glad for det, som er, og at det stadig er muligt at køre den videre. Men stadig have det i betragtning at arbejde på at gøre det synligt for nye og nuværende borgere i Kølsen, at den findes og gerne skal vare ved. Det er meget svært at rekvirere nye medlemmer til Bestyrelsen.

 

Der var forslag om, at en delegation (ikke nødvendigvis bestyrelsen) besøger alle borgere i Kølsen og omegn og kommer ud og siger, ved I, hvad vi laver, og vi vil meget gerne se jer i borgerforeningen. Og opfordring til at naboer tager andre naboer under armen og tager dem med til arrangementer.

 

Forslag til hjemmesiden, om at tilknytte face book, så man kan lave grupper – eks. til kørelejligheder for de unge mennesker i Kølsen, samt sms-udsendelse, så der kan sendes en enkelt SMS (via mail) og så kommer den ud til alle medlemmer med f.eks. besked om, at nu på onsdag cykler vi en tur, eller vi griller på græsplænen, kom og vær med. Lisbeth spørger Randi om, hvad der kan lade sig gøre og i hvilken form. Lisbeth har efterfølgende fået svar fra Randi, at det ikke vil kunne lade sig gøre at "sende" sms fra hjemmesiden, det kræver en større investering, da der skal indkøbes et program hertil. Tilknytning af facebook er straks meget lettere, den som har en interesse/behov for at lave en tilknytning, laver en side på facebook, og giver en fra Bestyrelsen besked, så laves der blot et link på hjemmesiden.

 

Sangbogsudlån må også gerne komme på hjemmesiden. Det er efterfølgende lavet under overskrifter, og også her kontaktes Eva for udlån.

 

Der var fuld opbakning til bestyrelsen om, at efterlyse arbejdsgrupper til at lave arrangementerne samt lave et niveau af arrangementer, som Bestyrelsen kan overskue.

 

6. Indkomne forslag:

Fællesspisningsgruppen vil gerne fortsætte og det dette forslag blev bakket op af alle.

 

7. Valg til Bestyrelsen:

Jens og Rasmus blev genvalgt som suppleanter. Birgit blev også genvalg som medlem. Elin har meldt sig til Bestyrelsen og Bestyrelsen ser nu således ud:

 

Eva – medlem

Birgit – medlem

Elin – medlem

Lisbeth – medlem

Jens – suppleant

Rasmus – suppleant

 

Eva indkalder snarest til et konstituerende møde.

 

8. Eventuelt:

Vorde Menighedshus vil blive udbudt til salg, så kommer Borgerforeningen til at mangle et sted at mødes. Birgit forventer, at det nye Menighedshus i Løgstrup vil være en mulighed at låne/leje, men det er der ikke taget stilling til endnu. Hun opfordrer alle til at komme til åbent hus den 23-02-2013.

 

Susanne vil forsøge at finde oplysninger om, der er andre foreninger – eks. Vorde Borgerforening, Hjarbæk Sjægtelaug mv., som bruger menighedshuset. Og om man sammen skal ansøge nogle fonde, så det evt. kan købes – god plan, som der bakkes op om.