Hold dig opdateret på facebook på Kølsengruppen. 

 

 

Referat af møde i borgerforeningen er d. 10/9 kl. 19.30

Til stede: Søren, Eva, Jens Peter, Jens og Elin

Referent: Elin

 

Dagsorden:

1. Referat fra sidst OK

2. Evaluering af sommerfest.

- Det var en rigtig god fest i fantastiske rammer, der var dog lidt for få deltagere.

- Der var et lille overskud på ca 1800 kr

Skal det flyttes til en anden weekend? Der er stadig nogle der er ferieramte.

Dette tager vi op til generalforsamlingen feks at flytte det til sidste weekend i august.

 

3. planlægning af efterår og vinter

- landsretten er udsendt. Jens Peter køber en lille ting til en skal vise rundt.

- julearrangement – Birgit skal undersøge om sognegården er ledig søndag d. 6. december, og hvis ikke det er muligt så søndag d. 13. december

Mortens aften søndag d 8 november.

 

Dato for generalforsamling 2016 fredag d 29. januar – Birgit spørger også om det er en mulighed.

 

4. kontingent

Eva kontakter os hvis der er nogle der skal ud for at spørge om de ønsker fortsat at være medlemmer af borgerforeningen.

 

5. hjemmesiden

Den er nu rimelig ajoourført!! Langt om længe

 

6. reklameskiltet i Kølsenkrydset

Jens Peter prøver at få skrevet på skiltet

 

7. evt.

Næste møde: Hos Søren torsdag d 19. november kl 19.30